Runen en Healing

Investering

Inhoud

Deze workshop is alleen te volgen door de mensen die de cursus Psychologie van de Runen hebben gevolgd en /of de cursus Spirituele betekenis van de Runen.

Met elkaar gaan we op reis met de Runen. Een reis waarin je leert om logisch na te denken over de toepassing van de Runen tijdens het healen. 
We gaan je ook leren om
 energie te voelen en te sturen, op een manier die helend is. 

We kijken naar onze talenten, en even zo belangrijk, onze beperkingen. Ook contra indicaties komen aan bod.
Je zal verbaasd zijn over het aantal toepassingen en over de sterke helende kracht die bij de runen horen.

' To make magic work you must believe first '