Familieopstellingen

Inhoud

Data

Acht dagen van 10:00 t/m 16:00 uur

Prijs

€975,- p.p

Wat is een familieopstelling?  

Een familieopstelling is een werkvorm waarmee we kunnen kijken naar de onbewuste dynamieken die ten grondslag liggen aan bepaald gedrag of belemmeringen. 
We leven 95% onbewust en maar 5% bewust, dus hoe mooi is het als we ons ook op deze onbewuste patronen kunnen richten. 

Deze patronen kunnen zich bijvoorbeeld uiten in (onverklaarbare) angsten, bepaald gedrag, stappen in je leven niet kunnen zetten, of je hebt het gevoel dat jouw ontwikkeling stagneert. Maar ook als er bijvoorbeeld onverwerkte processen zijn in een systeem, of als mensen zijn buitengesloten, dan wordt een ander uit dit systeem in dienst genomen om dit weer zichtbaar te maken. 

Bibi Schreuder beschrijft het mooi als een geschiedenisboek van een (familie)systeem waar een bladzijde uitgescheurd is en dat weer zichtbaar gemaakt wordt door een opstelling.  Oude verstrikkingen of patronen worden op deze oordeelloze manier inzichtelijk gemaakt en door er een helende beweging in te maken ontstaat er weer rust en balans in het systeem.   

Wat ga je leren? 

Het doel van de cursus familieopstellingen is, dat je leert een opstelling te begeleiden. 
De cursus is praktisch en gericht op het doen. Vooral door het “doen” kan het begeleiden van opstellingen worden geleerd. 

Je bent dan in staat om: 

 • Je systemische blik te ontwikkelen en te verruimen 
 • De theorie toe te passen; 
 • Vanuit de “juiste” houding te werk te gaan; 
 • Vanuit het interview met de cliënt, de opstelling te starten; 
 • Het doen van interventies; 
 • Het herkennen van dynamieken

Wat zijn de Ingrediënten van deze cursus? 

 • Opstellingen zien, ervaren en nabespreken 
 • Theorie en dit in de praktijk brengen d.m.v. oefeningen en nabesprekingen; 
 • Meditaties 

De cursus is geschikt voor een ieder die: 

 • Kennis wil maken met familieopstellingen; 
 • Zich persoonlijk wil ontwikkelen; 
 • Systemisch werken wil integreren in zijn/haar werk; 
 • Het familieopstellen eigen wil maken. 

 

Een vooropleiding is niet nodig. Wat natuurlijk wel wenselijk is, is jouw nieuwsgierigheid naar familieopstellingen, je eigen vragen/belemmeringen aan willen kijken, je wil om te leren en openstaan voor het nieuwe.